Welkom

 

 

Eindelijk zijn wij er weer!

De zomertentoonstelling wordt nu gepland van 9 Juli tot en met 21 augustus op de vrijdagen en zaterdagen van 13 tot 16 uur. Wij hebben Margreet Piek bereid gevonden om een aantal schilderijen tentoon te stellen.

 

 

Van Margreet Piek over haar schilderijen:

“Eigenlijk is mijn eerste docent mijn creatieve moeder, die mij liet zien dat ik met potlood en verf mijn eigen wereld kon scheppen. Zij liet mij door middel van de tekeningen zien dat ik mijn leefwereld kon veranderen in een voor mij aangename beleving. 

Na het overlijden van Berend Groen ben ik met vier andere leerlingen van hem samen verder gaan werken. We komen een keer per twee weken bij elkaar in een atelier in Onnen (Gr). De meeste schilderijen vervaardig ik in mijn atelier aan huis.

Ik werk met olieverf en soms met watervermengbare olieverf (Cobra) op masonite en maak tekeningen met potlood op papier.

Mijn onderwerpen vind ik in een surrealistische wereld, die soms nauw verwant is aan mijn wereldbeeld of het beeld wat ik van mijzelf heb.”

Toegang tot de tentoonstelling is gratis

 

Wij willen u vragen in verband met de coronamaatregelen om:

        • 1,5 meter afstand te houden;
        • Alleen te komen wanneer u geen klachten hebt;
        • Bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.
        • Niet meer dan 4 mensen tegelijk in de Synagoge.

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle concerten en lezingen geld:

BELANGRIJK in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl of via Contact tab van de website.             

Entree: € 10,00    

Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50

Bij voorkeur pin betaling