Welkom

De eerstkomende activiteit is:

UITNODIGING VOOR DE SYNAGOGELEZING

zondag 3 oktober 2021   14.30 – 17.00 uur

De lezing wordt gehouden in de Laarkerk, Stationsweg 159, 9471 GP Zuidlaren

De Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen – Drenthe nodigt u van harte uit voor de 16e synagogelezing met als thema:

WAAROVER SPREKEN WE ALS WE HET OVER ISRAEL HEBBEN? 

Spreken we over Israël als volk zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, met vooral het beeld voor ogen zoals we dat sinds eeuwen ontwikkeld hebben en maar zo moeilijk kunnen loslaten?  Hebben we het over antizionisme dat het Joodse volk geen eigen thuisland gunt en vaak ontaardt in een vorm van antisemitisme?

Is dit trouwens een vraag die wij als christenen moeten/mogen beantwoorden of hebben de joden ook een stem in het kapittel, hoe willen zij gezien en genoemd worden?

Ds Bart Trouwborst uit Nieuwleusen die al sinds zijn studententijd betrokken is bij de onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israël, zal ons meenemen in deze moeilijke materie. Hij is de auteur van verschillende boeken op het gebied van joodse bijbeluitleg.

De kosten van deze lezing zijn € 7,- inclusief koffie/thee.

Aanmelden is verplicht. U kunt dat doen bij ds. Jelle van Slooten jellevanslooten@planet.nl

 

 

 

Wij willen u vragen in verband met de coronamaatregelen om:

        • 1,5 meter afstand te houden;
        • Alleen te komen wanneer u geen klachten hebt;
        • Bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.
        • Niet meer dan 4 mensen tegelijk in de Synagoge.

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle concerten en lezingen geld:

BELANGRIJK in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl of via Contact tab van de website.             

Entree: € 10,00    

Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50

Bij voorkeur pin betaling