Welkom

De eerstkomende activiteit is:

19 mei 2022  om  19.30 uur

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren in de Synagoge, Zuiderstraat 1, Zuidlaren.

De agenda en de vergaderstukken zijn te verkrijgen voor leden via het emailadres: info@synagogezuidlaren.nl.

Wij verzoeken u zich aan te melden op het emailadres: info@synagogezuidlaren.nl

 

Synagogelezing 2022

door ds. Geert C. Hovingh op 22 mei om 15.30

 

Op zondagmiddag 22 mei a.s. zal drs. Geert Hovingh, emeritus-predikant
en kerkhistoricus, om 15.30 uur in de synagoge van Zuidlaren de jaarlijkse synagogelezing houden over het onderwerp

Predikanten die Joden
hielpen”.

Jaren geleden raakte hij op het terrein van het Yad Vashem Holocaust Memorial Centre te Jeruzalem in gesprek met een historicus, die hem erop aansprak dat er misschien meer Joden van de ondergang gered hadden kunnen worden als de Nederlandse kerken – en dan met name haar predikanten en voorgangers – zich meer voor hen hadden ingespannen. Daar had hij geen verweer tegen, maar het bracht hem er wel toe om op instigatie van oud verzetsman ds. Johan Snoek (hij is inmiddels overleden) een historisch onderzoek te verrichten naar predikanten van alle Nederlandse protestantse kerken die wèl Joodse levens hebben gered.

Inmiddels is hij daar nu ruim tien jaar mee bezig en heeft hij de namen en levensverhalen van zo’n kleine 600 predikanten kunnen achterhalen dat getal staat dan voor 20 % van het predikantenbestand gedurende de oorlogsjaren en beschrijven (die zijn te vinden op de site ‘Predikanten die Joden hielpen VII). Het ligt in zijn bedoeling om als het onderzoek is afgerond nog op het onderwerp te promoveren aan de Theologische Universiteit te Kampen. Tenslotte werkt hij nog mee aan een additioneel historisch onderzoek naar de houding van de in de Protestantse Kerk opgegane kerkgenootschappen jegens de Joden tijdens de oorlog als vervolg op de schuldbelijdenis die in 2020 vanwege de PKN jegens de Joods gemeenschap in Nederland werd uitgesproken. Daar kwam toen nogal wat kritiek op.

BELANGRIJK: in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl of via Contact tab van de website.       

Entree: € 10,00    

Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50

Bij voorkeur pinbetaling

 

Een vooruitzicht voor volgend seizoen

Eindelijk weer een concert in de synagoge.

Zondag 18 september 2022 – 15.00 uur

Jorge López-Escribano – clavecimbel

Marit Broekroelofs – cello/viola da gamba

Jorge López-Escribano en Marit Broekroelofs vormen al tien jaar het muzikale fundament onder het Margaretha Consort. Als basso continuospelers zijn ze gepokt en gemazeld in het 17e eeuwse repertoire en hebben ze aan een half oog genoeg om elkaar te begrijpen.

BELANGRIJK: in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl of via Contact tab van de website.             

 

Entree: € 15,00    

Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 12,50

Bij voorkeur pinbetaling