Welkom

De eerstkomende activiteit is:

Zondagmiddag 23 juni om 15.00 uur in de synagoge Zuidlaren

In de synagoge te Zuidlaren zal op zondagmiddag 23 juni, 15.00 uur, Opperrabbijn Jacobs een lezing houden over Sjavoeot. Sjavoeot is het Joodse feest dat gevierd wordt 7 weken na Pesach (Paasfeest) als de uittocht uit Egypte herdacht werd. Het Joodse volk had 7 weken  nodig om vanuit Egypte door de woestijn Sinaï te trekken naar de berg Horeb. Hier openbaarde de Eeuwige zich aan zijn volk en gaf hen de Thora, de wet, de leefregel voor het leven. Rabbijn Jacobs zal in zijn lezing ingaan op de betekenis van deze gebeurtenis voor de Joden en wat het betekent om vanuit de Thora te leven.
J.S. (Binyomin) Jacobs is een Nederlandse rabbijn, woonachtig in Amersfoort. Eind 2008 is hij benoemd tot opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR). Hieronder vallen alle joodse gemeenten van Nederland behalve de veruit grootste gemeente Amsterdam en de grootste mediene-gemeente Den Haag, alsmede Rotterdam. De opperrabbijn rekent zich tot de stroming van de Lubavitcher chassidiem die bekend staan om hun openheid naar zowel de niet-religieuze joodse gemeenschap als naar de niet-joodse samenleving.

Entree: € 10,-;  voor leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en begunstigers Drents Landschap: € 8,50.  Sinds kort ook pinnen mogelijk.

Aantal plaatsen is beperkt, graag reserveren; 

Email: info@synagogezuidlaren.nl;

tel: 06 5468 8177 of via de contact formulier.