Welkom

Eerst komende activiteit van de

Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren

Zondag 29 december, 15.30 uur

Traditiegetrouw organiseren de PJG Noord-Nederland en de Ver. Behoud Synagoge Zuidlaren een chanoeka-concert. Dit jaar zal het concert verzorgd worden door

“Kachol Lawan” o.l.v. Marie Hoogendam

Het Joodse koor uit Zwolle brengt, begeleid door Riemer den Ouden, een repertoire bestaan uit Jiddische, Ladino en Hebreeuwse liederen. Vanwege Chanoeka zullen zij ook een aantal Chanoeka-liederen zingen.

Na afloop worden buiten rond 16.45 uur de acht kaarsjes van de grote chanoekia aangestoken

 

I.v.m. beperkte ruimte is reserveren gewenst: info@synagogezuidlaren.nl of tel. 06 54688177  Entree: € 10,00 //   Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50