Welkom

Zoals u zult begrijpen zijn wij tot op heden niet in staat geweest een reguliere jaarvergadering te organiseren vanwege de Corona maatregelen van de overheid. Conform de statuten van de vereniging moet de jaarvergadering gehouden worden voor 1 juli, maar inmiddels is er spoed wetgeving die ons de ruimte geeft de vergadering 4 maanden uit te stellen.

Wij zijn voornemens om in september/oktober een vergadering in de Synagoge te organiseren.   In september zullen wij de leden uitnodigen voor de jaarvergadering en informeren over de wijze waarop wij de vergadering organiseren.

Van 4 juli tot en met 22 augustus is er weer een zomertentoonstelling

De synagoge komt langzaam weer tot leven en uit haar “lock down”. Binnen de restricties die gelden voor de Corona-beperkingen hebben we een tentoonstelling georganiseerd van etsen van Reinder Homan en bronzen van Sofie Hopkens.

Na een bescheiden opening op 3 Juli zijn wij de komende tijd open voor bezoek.

Tijdens de tentoonstelling is de synagoge open op vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Vanwege de Corona beperkingen kunnen er maximaal 5 bezoekers tegelijk in de synagoge zijn.

Reinder Homan / etsen

De één waardeert in hem de ambachtsman, de ander ziet hem als dromer, een derde als dichter; de waarheid is dat alle drie in hem samenkomen. Homan’s werk staat in een lange traditie van landschaps-etsers, die al 500 jaar teruggaat. Hij is een meester in expressie van licht, lucht, ruimte en de natuur dicht om ons heen, in een techniek die niets aan het toeval overlaat. Hij laat de wind ruizen, de bloemen geuren in zijn prenten. De vrijheid die Homan daarin vindt kan alleen wanneer de techniek volledig beheerst wordt. Diezelfde alles overweldigende vrijheid ervaar je als kijker in zijn prenten.

Sofie Hupkens/ bronzen

In haar werk staat de menselijke gestalte centraal, dat is haar grootste inspiratiebron. In een ingetogen en soms verstilde vormentaal zoekt zij steeds naar een sublimering van emoties. Met de figuratie als basis kan een beeld gaandeweg door stilering naar abstractere vormen groeien.  Naast het vrije werk voert zij ook regelmatig opdrachten uit voor gemeentes, bedrijven en particulieren. Met name de opdrachten met een historistisch thema hebben haar belangstelling. Het materiaal waarmee zij werkt is brons. Het is een duurzaam en edel materiaal dat door zijn warme en waardige uitstraling een extra dimensie aan een beeld geeft en bovendien goed past bij haar vormentaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle concerten en lezingen geld:

BELANGRIJK in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl of via Contact tab van de website.             

Entree: € 10,00    

Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50

Bij voorkeur pin betaling