Welkom

Eerst komende activiteit van de

Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren

 

Film in de Synagoge Zuidlaren

Zaterdag 9 november 20.00 uur Herdenking Kristallnacht Vertoning van de film “Van Suikerriet en Terugkeer”. Het verhaal van een groeiend aantal mensen in het Oostelijk deel van het Noorden van Brazilië, op hun zoektocht naar identiteit en geloof. Mensen geboren in Katholicisme die geloven deel uit te maken van het Jodendom. Zij komen samen en leiden een gemeenschap die een subcultuur van het Jodendom wordt.

 

I.v.m. beperkte ruimte is reserveren gewenst: info@synagogezuidlaren.nl of tel. 06 54688177  Entree: € 10,00 //   Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50