Agenda

9 december, 15.30 uur: Chanoekaconcert.  Na afloop aansteken van de Chanoeka kandelaar.

20 januari, 15.00 uur: Nieuwjaarsconcert door drie dames, een unieke combinatie: Louise Berendsen, fluit; Sophie van Dijk, harp; Els van der Weij, saxofoon, spelen werken van Joodse componisten.

17 februari, 15.00 uur: lezing door Wout van Bekkum, hoogleraar Semitische talen en culturen aan de Universiteit van Groningen, over Maimonides, titel lezing: “Verstandig Geloven”. Maimonides leefde van 1135-1204 in Cordoba, Spanje, toen ter tijd een moslim stad, hij is bekend als een van de invloedrijkste joodse filosofen en weet moslim en joodse filosofie met elkaar te verbinden.

10 maart om 15.00 uur: Ronald Moelker speelt op diverse blokfluiten en Niels Bijl op diverse saxofoons een heel gevarieerd programma; van middeleeuwse muziek via Telemann en Bach naar eigen composities. Kortom een concert dat u niet mag missen, uniek in zijn samenstelling en uitvoering.

28 april, 15.00 uur: Lucette van de Berg zingt Jiddische liederen van vergankelijkheid.

23 juni, 15.00 uur: Opperrabbijn B. Jacobs van het Inter Provenciaal Opperrabinaat van het NIK geeft een lezing over Sjavoeot. Dit is het feest dat herdenkt dat zeven weken na de Uittocht uit Egypte de Joden de Thora, de wet van God, ontvangen op de berg Sinai. Sjavoeot valt samen met het christelijke Pinksterfeest.