Agenda

28 april, 15.00 uur: Lucette van de Berg zingt Jiddische liederen van vergankelijkheid.

16 juni, 15.00 uur: Opperrabbijn B. Jacobs van het Inter Provenciaal Opperrabinaat van het NIK geeft een lezing over Sjavoeot. Dit is het feest dat herdenkt dat zeven weken na de Uittocht uit Egypte de Joden de Thora, de wet van God, ontvangen op de berg Sinai. Valt samen met het christelijke Pinksterfeest.